Etusivulle

Ookko kuullu


Taskun pooki

Raahen kaupunki teki remonttia Taskun pookissa vuosina 2002 - 2003. Kuva: Kirsti Vähäkangas.

Taskun pooki

Raahen edustalle sijaitsevaan Taskun saareen rakennettiin vuonna 1853 tunnusmajakka. Taskun pookin rakennutti 1849 perustettu Pohjanlahden merenkulkupiiri.

Vaikka Taskussa sijaitsi pooki jo ennen vuotta 1853, sen kokoa ja muotoa ei tunneta. Merenkulkupiiri näki kuitenkin parhaaksi rakentaa Raahen edustalle kaksi uutta pookia vanhojen tilalle. Iso-Kraaseliin pooki rakennettiin vuonna 1852 ja Taskuun vuotta myöhemmin.

Alkuperäisillä paikoillaan lähes muuttumattomina säilyneet pookit, kuten Taskun pooki, ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja muodostavat olennaisen osan Suomen merenkulun rakennusperinnöstä. Siipyyn ja Tornion välisellä rannikkokaistalla on jäljellä kolmetoista 1700- ja 1800- luvuilla rakennettua puurakenteista pookia.

Saarissa ja karikoilla töröttäneet pookit näkyivät hyvällä säällä kilometrien päähän. Tunnusmajakoita rakennettiin Ruotsin rannikolle jo kuningatar Kristiinan (1632-1654) hallituskaudelta lähtien. Aiemmin laivaväylien merkit olivat lähinnä kivistä koottuja kekoja, kummeleita.

Ensimmäinen mainita Suomen vesialueella sijainneesta tunnusmajakasta on Johan Månssonin Merikirjassa vuodelta 1644. Månssonin kirjassa mainitsema Utön saarella sijainnut pooki oli silloin jo puoliksi rappeutunut, siis ei ihan uutukainen rakennelma. Muut samaisessa kirjassa mainitut merimerkit olivat kummeleita ja viittoja.

Pohjanmaan rannikon ensimmäinen tunnusmajakka on tiettävästi sijainnut 1650-luvun alussa Vaasan, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan porvareiden Halsön saarelle rakennuttamana. Ilmeisesti samoihin aikoihin pystytettiin myös vuonna 1649 perustettuun Raaheen (Salon kaupunki) johtavan väylän merkiksi pooki Taskun saareen.

Puurakenteiset pookit saivat kuitenkin vähitellen väistyä valomajakoiden yleistymisen myötä. Pohjanmaan ensimmäinen merimajakka valmistui Norrskärin saarelle Merenkurkkuun jo vuonna 1846. Jäljellä olevat harvalukuiset pookit on yhä merkitty merikarttoihin, vaikka niiden merenkulullinen merkitys on hyvin vähäinen.

Lähde: Tiedote 21.8.2003
Raahen seutukunta/aluekeskustiedottaja Leila Raven. - Sivun sisältöä ei päivitetä.

Taskun pooki - RS fakta Lähde: Raahen Seutu 27.7.2004

Ookko kuullu

Etusivulle